سومین همایش ملی مدیریت و حسابداری
Second National Conference on Management and Accounting
تاریخ شروع: سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵
تاریخ پایان: سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵
مکان: سایر –
گروه بندی: حسابداری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: همایش گستران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۳۴۴۳۲۱۹۷۷۵ – ۰۹۱۶۲۷۰۵۵۳۱
نمابر:
آدرس سایت: Confhgm3.ir/index.php
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
محورهای کلی بخش مدیریت
مدیریت و تکنیک های بهینه سازی
مدیریت بازرگانی و بازاریابی
مدیریت نکنولوژی، تحقیق و توسعه
مدیریت نیروی انسانی
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مدیریت رفتار و نظریه های سازمانی
مدیریت و سبکهای سرپرستی- تعهد سازمانی، دلبستگی- رهبری، تغییر و تحول
مدیریت تکنولوژی
مدیریت صنعتی
مدیریت اجرایی
تجارت الکترونیک
مدیریت گردشگری و جهانگردی
مدیریت سیستمها، پویایی سیستم
اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
حاکمیت سازمانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی
مدیریت بهبود کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری
مدیریت عمومی
مدیریت راهبردی
و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای مدیریت
محورهای کلی بخش حسابداری
حسابداری دولتی و پاسخگویی
سیستم های اطلاعات حسابداری
نقش سابداری درتوسعه بازار سرمایه
اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
حسابداری منابع انسانی
حسابداری سرمایه فکری
حسابداری ، حسابرسی و تحولات فناوری اطلاغات
قانون مالیات و حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
حسابداری محیط زیست
یافته ها و مباحث نوین در حسابداری و حسابرسی
نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
کاربرد اینترنت در حسابداری
مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل ۴۴
تاثیر حسابداری در توسعه بازار سرمایه
نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی
ارزش افزوده و گزارشگری مالی
اخلاق در حسابداری و حسابرسی
مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای حسابداری
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: مهندس میرزایی
امکان ارسال مقاله: بلی