اولین کنفرانس ملی از ایثار تا شهادت

تاریخ شروع: چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۵
مکان: علی‌آباد – دانشگاه آزاد اسلامی
گروه بندی: دین و مذهب
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۱۱۶۶۸۰۴۰۷
نمابر:
آدرس سایت: ۴۰۰۰shahid.aliabadiau.ac.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
ایثار و شهادت از منظر اسلام
ایثار و شهادت در فرهنگ عمومی
تاریخ شفاهی درعرصه ایثار و شهادت
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای کاظمی نژاد
امکان ارسال مقاله: بلی