کارگاه آموزشی آشنایی با قواعد و اصول قراردادهای خرید و فروش بین المللی

تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
گروه بندی: بازاریابی و فروش
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۶۶۵۱۰۹۲۲ – ۶۶۵۲۱۵۳۷
نمابر: ۸۹۷۸۶۱۴۸
آدرس سایت: Management.ut.ac.ir/fa/common-training-programs
آدرس ایمیل:
موضوعات:
چارچوب و فرایند شکل گیری قرارداد / پیشگفتار قرارداد/ ماده تعاریف/ محصول/ زمان تحویل/ فسخ قرارداد/ تبعات فسخ/ فورس ماژور/ قیمت(انواع قیمت، ارز قیمت، فرمول تعدیل قیمت) /چگونگی پرداخت(ابزار پرداخت، اقساط پرداخت، جریمه دیرکرد پرداخت) / قانون حاکم / حل و فصل اختلاف/ زبان ها و اطلاعیه ها/ اصلاحیه و الحاقیه ها /غرامت/ جریمه/ سرجمع مسئولیت/ ماده متفرقه
تکمیل نمونه قرارداد فروش اتاق بازرگانی بین المللی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: سید مهدی ابطحی
امکان ارسال مقاله: خیر