دومین همایش شهرسازی ریل پایه

تاریخ شروع: سه شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: حمل و نقل
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی – راه آهن ج . ا. ا
تلفن تماس با دبیرخانه: ۵۵۱۲۷۵۳۲ – ۵۵۱۲۷۵۳۱
نمابر:
آدرس سایت: rbudconf.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مبانی نظری شهرسازی نوین
حمل و نقل
توسعه اجتماعی
محیط زیست
توسعه اقتصادی
ارتقاء کیفیت زندگی
شهرسازی ریل پایه و ابعاد اجرایی (مالی، حقوقی، فنی)
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: رییس همایش: آقای دکتر مهرداد تقی زاده – دبیر علمی همایش: آقای مهندس حمید سیادت موسوی
امکان ارسال مقاله: بلی