سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
Third Global Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the Beginning of Third Millennium
تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵
مکان: شیراز – دانشگاه شیراز – واحد پردیس بین الملل
گروه بندی: علوم انسانی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: همکاری مشترک دانشگاه زرقان، دانشگاه علامه خویی، دانشگاه فاطمیه و شرکت دانش پژوهان همایش آفرین
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۷۱۳۲۳۵۷۶۴۴
نمابر: ۰۹۳۳۲۶۹۸۹۷۱
آدرس سایت: www.2psyconf.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات: روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی، مدیریت ، اقتصاد، جامعه شناسی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: احمد فیروزی
امکان ارسال مقاله: بلی