سومین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی
SCIENCE AND TECHNOLGY
تاریخ شروع: دوشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: دوشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۵
مکان: سایر – آلمان – برلین
گروه بندی: سایر
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه توسعه و ترویج فن آوری های نوین علامه طباطبایی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۱۹۵۸۳۷۴۱۸
نمابر:
آدرس سایت: Scteconf.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
علوم مهندسی:
مهندسی کامپیوتر
مهندسی بـرق
مهندسی مکانیک
مهندسی صنایع
مهندسی عمـران
مهندسی کشاورزی
مهندسی معمـاری
مهندسی هوافضـا
مهندسی متالـوژی
مهندسی پزشکی
مهندسی معــدن
مهندسی مخابرات
مهندسی نفت
مهندسی هسته ای
علوم انسانی:
روانشنــاسی
علوم اجتماعی
علـوم تربیـتی
مدیریت حقوق
علوم سیاسی
آموزش زبـان
فلسفــه
اقتـصــاد
ارتباطات و روزنامه نگاری
روابط عمومی
پژوهش درهنر
علوم ورزشی
تاریخ
علوم:
علوم زیسـتی
زمین شنـاسی
علوم کشاورزی
علوم آزمایشگاهی
داروسازی
محیط زیست
آمار و ریاضی
فیزیک کاربردی
شیمی کاربردی
بیوتکنولوژی
علوم بهداشتی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی