دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران

تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: سایر
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
تلفن تماس با دبیرخانه: ۷۷۴۵۹۵۲۳
نمابر:
آدرس سایت: Pfconf.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
علوم و فناوری های نوین در حوزه مهندسی
مهندسی عمران،آب ومحیط زیست
مهندسی معماری و شهرسازی
مهندسی فناوری های نوین
مهندسی مکانیک وانرژی
مهندسی وعلوم کامپیوتر
مهندسی هسته ای
مهندسی برق
علوم و فناوری های نوین در حوزه علوم کشاورزی
مدیریت ، مکانیزاسیون، آموزش و ترویج کشاورزی
آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
علوم باغبانی و تولیدات گیاهی
علوم شیلات و صنایع غذایی
علوم دام و دامپزشکی
زراعت و اصلاح نباتات
جنگل ، مرتع و بیابان
علوم و فناوری های نوین در حوزه علوم انسانی
علوم تربیتی و روانشناسی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
علوم اقتصادی و سیاسی
ادبیات و علوم انسانی
مدیریت و حسابداری
الهیات و ادیان
حقوق
علوم و فناوری های نوین در حوزه علوم پایه
علوم جغرافبا
علوم زیستی
علوم ریاضی
علوم زمین
علوم فیزیک
علوم شیمی
توضیحات تکمیلی:
• آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در علوم و فناوریهای نوین در حوزه های مهندسی،علوم کشاورزی ،علوم انسانی و علوم پایه
• راه اندازی دبیرخانه دائمی کنفرانس و دسترسی آسان علاقمندان و صرفه جویی در هزینه و وقت پژوهشگران
• فراهم سازی بسترمناسب برای انتقال دانش وتجربیات کشورهای مختلف
• جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین در بهینه سازی فعالیتها.
• دستیابی به راهکارهای مناسب توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه

نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی