دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری

تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: فناوری،کارآفرینی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار،وزارت علوم تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهراروند
تلفن تماس با دبیرخانه: ۷۷۴۹۳۶۰۴
نمابر:
آدرس سایت: www.stconf.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش علوم انسانی
۱٫ علوم مدیریت و کارآفرینی
۲٫ اقتصاد ،بازرگانی و حسابداری
۳٫ میراث فرهنگی و گردشگری
۴٫ علوم تربیتی و روانشناسی
۵٫ علوم فرهنگی و هنری
۶٫ حقوق و علوم سیاسی
۷٫ آموزش و پرورش
۸٫ علوم اسلامی
راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش فنی و مهندسی
۱٫ مهندسی معماری و شهرسازی
۲٫ مهندسی کامپیوتر و IT
3. مهندسی برق و مکانیک
۴٫ مهندسی مواد و معدن
۵٫ مهندسی نفت و گاز
۶٫ مهندسی صنایع
۷٫ مهندسی عمران
۸٫ مهندسی انرژی
راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش علوم پایه
۱٫ جغرافیا و برنامه ریزی
۲٫ ژئوفیزیک و هواشناسی
۳٫ ادبیات و زبان‌شناسی
۴٫ شیمی و فیزیک
۵٫ ریاضیات و آمار
۶٫ تاریخ و فلسفه
۷٫ زیست‌شناسی
۸٫ زمین شناسی
راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی
۱٫ مهندسی کشاورزی
۲٫ مهندسی منابع طبیعی
۳٫ علوم باغبانی و فضای سبز
۴٫ علوم خاک و آبخیزداری
۵٫ علوم و صنایع غذایی
۶٫ مهندسی محیط زیست
۷٫ علوم دام طیور
۸٫ بیوتکنولوژی
توسعه در نگاه ویژه نظام اسلامی از دیگاه مقام معظم رهبری:
مدل توسعه مبتنی بر افزایش ثروت ملی
طراحی مدل توسعه مبتنی بر آموزه های فرهنگی
توسعه توام با علم و اقتدار علمی
رسد اخلاق و معنویت و عواطف انسانی
توسعه و عزت ملی
ارتقاء علمی مدیریت ها
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی