سومین هم اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار

سومین هم اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار
The third conference of water resources with the policymakers as "the green economy and sustainable governance"
تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵
مکان: تهران – سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست
گروه بندی: محیط زیست
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره ‏وری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تلفن تماس با دبیرخانه: ۲۰ – ۶۶۴۹۵۴۱۹
نمابر: ۶۶۴۹۵۴۱۹ (داخلی۲)
آدرس سایت: www.psgr.ir
آدرس ایمیل: ieprc@aut.ac.ir
موضوعات:
توضیحات تکمیلی:
سومین هم اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان ” اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار” به همت مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره ‏وری و دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران، سازمان غذا و دارو، بانک کشاورزی، شهرداری تهران و دیگر نهادهای خصوصی و دولتی با هدف شناسایی چالش ‏های موجود در این زمینه و ارائه راهکارهایی عملی در تاریخ ۲۵ آذر ماه سال جاری در محل سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار خواهد شد.

سومین هم اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار
نام مسئول یا دبیر همایش: سعید نجفی زنگنه
امکان ارسال مقاله: بلی