سومین هم اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار
The third conference of water resources with the policymakers as "the green economy and sustainable governance"
تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵
مکان: تهران – سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست
گروه بندی: محیط زیست
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره ‏وری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تلفن تماس با دبیرخانه: ۲۰ – ۶۶۴۹۵۴۱۹
نمابر: ۶۶۴۹۵۴۱۹ (داخلی۲)
آدرس سایت: www.psgr.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
توضیحات تکمیلی:
سومین هم اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان ” اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار” به همت مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره ‏وری و دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران، سازمان غذا و دارو، بانک کشاورزی، شهرداری تهران و دیگر نهادهای خصوصی و دولتی با هدف شناسایی چالش ‏های موجود در این زمینه و ارائه راهکارهایی عملی در تاریخ ۲۵ آذر ماه سال جاری در محل سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار خواهد شد.


نام مسئول یا دبیر همایش: سعید نجفی زنگنه
امکان ارسال مقاله: بلی