سومین دوره جایزه مدیریت ایران

سومین دوره جایزه مدیریت ایران
iran management prize
تاریخ شروع: یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشکده مدیرت
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: شرکت مشاورین کیفیت ساز کارآفرین
تلفن تماس با دبیرخانه: ۲۲۰۵۹۸۱۴ *** داخلی ۱۰۴
نمابر: ۲۲۰۵۹۸۱۴ *** داخلی ۱۰۶
آدرس سایت: www.nmp.kscco.co
آدرس ایمیل: hzahra138@gmail.com
موضوعات:
جایزه مدیریت ایران بر اساس معیارهای مشخص در بخش های صنعتی و خدماتی و کشاورزی به آن دسته از سازمانهایی که در مقایسه با سایر سازمانها از مدیران توانمند و شایسته برخوردار هستند اعطا می گردد.
توضیحات تکمیلی: سومین دوره جایزه مدیریت ایران
نام مسئول یا دبیر همایش: خانم حسینی
امکان ارسال مقاله: خیر