اولین کنگره کشوری شبکه ملی تحقیقات سرطان
The first National Congress of the National Cancer Research Network
تاریخ شروع: شنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۵
تاریخ پایان: دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
مکان: تهران – بیمارستان امام خمینی – تالار امام
گروه بندی: پزشکی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: شبکه ملی تحقیقات سرطان
تلفن تماس با دبیرخانه: ۶۶۵۸۱۵۴۲
نمابر: ۶۶۵۸۱۵۴۲
آدرس سایت: cms.cancernetwork.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
محور اصلی کنگره:
پیشگیری و تشخیص زودرس
محورهای فرعی کنگره:
• عوامل خطر سرطان
• روشهای آموزش پیشگیری
• روشهای تشخیص زودهنگام
• روشهای هزینه اثربخش در پیشگیری و تشخیص سرطان های متداول کشور
• تومورمارکرهای تشخیصی
• اسکرینینگ و غربالگری
• ثبت سرطان
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر محمد علی محققی
امکان ارسال مقاله: بلی