کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها
The International Conference on Current Issues of Literature, Translation and Teaching and Learning of Languages
تاریخ شروع: پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
مکان: اهواز –
گروه بندی: زبان شناسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مؤسسه پژوهشگران اندیشمند
تلفن تماس با دبیرخانه: ۳۲۹۳۱۱۹۹ – ۰۶۱
نمابر: ۳۲۹۳۱۱۹۸ – ۰۶۱
آدرس سایت: ltlt.ir/fa
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
ادبیات (مسائل جاری ادبیاتی مرتبط با قوم های مختلف)
ترجمه (مسائل جاری ترجمه مرتبط با زبان ها و گویش های مختلف)
راهکارها، پتانسیل ها و چالش های تجاری سازی و کارآفرینی زبان ها ی مختلف
آموزش زبان به غیر سخنوران آن
آموزش، برنامه ریزی و ارزیابی برنامه آموزشی و یادگیری زبان ها
زبان شناسی (بررسی زبان ها و گویش های مختلف بر اساس زبان شناسی تئوری و کاربردی)
آواشناسی
واج شناسی
صرف و نحو
تجزیه و تحلیل کلام و کاربردشناسی
معنی شناسی
روان شناسی زبان
جامعه شناسی زبان
عصب شناسی زبان
زبان شناسی رایانه ای
زبانشناسی پیکره ای
زبان شناسی تاریخی
جامعه شناسی زبان
زبانشناسی مقابله ای
زبانشناسی تطبیقی
سبک شناسی
گونه شناسی زبانی
دوزبانگی
توضیحات تکمیلی:
کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها توسط مؤسسه پژوهشگران اندیشمند و با همکاری دانشگاه های مختلف مانند دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار می شود.
کنفرانس با هدف بررسی مسائل جاری مرتبط با ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها مانند فارسی، عربی و انگلیسی برگزار خواهد شد. از تمامی پژوهشگران، دانشگاهیان و دانشجویان دعوت می گردد تا پژوهش های خود را به یکی از زبان های فارسی یا انگلیسیارائه نمایند.
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر سیدحسین فاضلی
امکان ارسال مقاله: خیر