سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

تاریخ شروع: دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
تاریخ پایان: دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: زیست شناسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ،انجمن حمایت از طبیعت ایران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۷۷۴۹۰۹۵۳
نمابر:
آدرس سایت: bsconf.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
زیست شناسی
– علوم گیاهی
– علوم جانوری
– علوم سلولی و مولکولی
– علوم دریایی و اقیانوسی
– میکروبیولوژی
– بیوتکنولوژی
– بیوفیزیک
– بیوشیمی
– ژنتیک
– زیست شناسی وتوسعه پایدار
علوم طبیعی
– زمین شناسی و علوم خاک
– کشاورزی و منابع طبیعی
– جنگل و مرتع
– محیط زیست و پدافند زیستی
– علوم طبیعی و توسعه پایدار
و سایر مباحث مرتبط با زیست شناسی و علوم طبیعی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی