دومین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی مالکیت فکری
Iranian conference on digital library
تاریخ شروع: چهارشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه علامه طباطبایی
گروه بندی: سایر
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه علامه طباطبایی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۴۸۳۹۳۱۶۱
نمابر: ۴۸۳۹۳۲۹۶
آدرس سایت: www.incdl.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
کتابخانه های دیجیتالی و سیاستگذاری مالکیت فکری
کتابخانه های دیجیتالی و حقوق مؤلف
کتابخانه های دیجیتالی و مدیریت مالکیت فکری
کتابخانه های دیجیتالی و فناوری های مالکیت فکری
کتابخانه های دیجیتالی و جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات
کتابخانه های دیجیتالی و حقوق ذینفعان
توضیحات تکمیلی: گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، دومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی را با عنوان" مالکیت فکری" مورخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ ،در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، برگزار می کند . ظهور فناوری های نوین ارتباطی اگرچه بر میزان و سرعت دسترسی عموم به منابع اطلاعاتی افزوده است اما به موازاتش در نقض گسترده حق مؤلف هم تاثیر داشته است. با توجه به گذشت حدود یک دهه از فعالیت کتابخانه های دیجیتالی در کشور نیاز به بازنگری در عملکرد فعالیت‌های حقوقی و اجرایی صورت گرفته در این زمینه در کشور لازم است. بر این اساس این کنفرانس با هدف بررسی چالش ها و مسائل موجود در دسترسی پذیری منابع اطلاعاتی در کتابخانه های دیجیتالی و ارتقاء جایگاه حق مؤلف در کشور و حمایت از مالکیت فکری وفرهنگ سازی در استفاده از آن ، برگزار خواهد شد.

نام مسئول یا دبیر همایش: دبیر اجرایی : دکتر عصمت مومنی
امکان ارسال مقاله: بلی