دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
۲nd. International Conference on Management and Entrepreneurship
تاریخ شروع: يكشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۵
تاریخ پایان: دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵
مکان: تهران – مجموعه تلاش
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: انجمن علمی هم اندیشان مبتکر ایران زمین
تلفن تماس با دبیرخانه: ۴۷۶۲۴۴۴۰
نمابر: ۴۲۶۹۴۰۱۰
آدرس سایت: Irme2016.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مبانی نظری، مفاهیم و راهبردها نوآوری،كارآفرینی و توسعه اقتصادی
مدیریت مالی و سازمانهای اقتصادی
مدیریت صنعتی و اجرایی
مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه و بازاریابی
مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
مدیریت اسلامی
Theoretical, Concepts and Strategies
Innovation, Entrepreneurship and Economic Development
Financial Management and Economic Organizations
Industrial and Executive Management
Business, Insurance and Marketing Management
ICT Management
Islamic Management
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای محقق
امکان ارسال مقاله: بلی