کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم کشاورزی و محیط زیست
International Conference on Research in Agricultural Science and Environment
تاریخ شروع: جمعه ۱۹ شهريور ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۱۹ شهريور ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه جامع علمی کاربردی
گروه بندی: محیط زیست
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه علمی کاربردی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۲۵۹۱۷۲۲۲
نمابر:
آدرس سایت: Ncagri.ir
آدرس ایمیل: ۲۰۱۵[email protected]
موضوعات:
محورهای محیط زیست:
– برنامه ریزی ومحیط زیست
– حفاظت ومحیط زیست
– مدیریت ومحیط زیست
– حمایت ومحیط زیست
– ارزیابی ومحیط زیست
– انرژی ومحیط زیست
– کشاورزی ومحیط زیست
– آلودگی ها ومحیط زیست
– نانو ومحیط زیست
– پساب ومحیط زیست
– پسماند ومحیط زیست
– تنوع زیستی ومحیط زیست
– دریاها ومحیط زیست
– تالاب ها ومحیط زیست
– حقوق ومحیط زیست
– مدیریت محیط زیست
– اسلام ومحیط زیست
– فرهنگ ومحیط زیست
– سنجش ازدور ومحیط زیست
– آموزش ومحیط زیست
– فناوری های نوین ومحیط زیست
– و سایر ایده های نوین در جنبه حمایت، حفاظت ومدیریت محیط زیست
محورهای کشاورزی:
-کشاورزی ارگانیک و پایدار
-به­نژادی و تولید گیاهان زراعی و باغی
-مدیریت علف‍های هرز، آفات و بیماری‍ها
-کاربرد علوم نانو در کشاورزی
-مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
-مدیریت تغذیه و آبیاری در محصولات زراعی و باغی
-کاربرد بیوتکنولوژی و کشت ­بافت در علوم کشاورزی
-تاثیر تنش­های زنده و غیر زنده در تولیدات کشاورزی
-فیزیولوژی و اکولوژی عملکرد محصولات کشاورزی
-تغذیه دام و طیور
-فیزیولوژی دام و طیور
-پرورش و تغذیه آبزیان
-هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
-ژنتیک و اصلاح دام و طیور
-نقش تکنیک­های تولید مثلی در تولیدات دامی
-دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی)
-زیست شناسی (گیاهی و جانوری)
-سایرمحورهای مرتبط باکشاورزی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: جناب آقای دکتر داوود آبادی
امکان ارسال مقاله: بلی