کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم جزا
International Conference on Research in Law and Criminal Sciences
تاریخ شروع: شنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۵
تاریخ پایان: شنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه جامع علمی کاربردی
گروه بندی: حقوق
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه علمی کاربردی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۲۵۹۱۷۲۲۲
نمابر:
آدرس سایت: Lpsc.ir
آدرس ایمیل: ۲۰۱۵[email protected]
موضوعات:
حقوق خصوصی
حقوق مدنی
-حقوق اشخاص
– حقوق شخصیه
-حقوق ارثیه
حقوق اموال
-حقوق قراردادی
– مسئولیت مدنی
حقوق تجارت
-شخص حقیقی تجاری ( تاجر)
-شخص حقوقی تجاری( شرکت های تجاری)
– اسناد تجاری ( چک و سفته و برات و غیره)
– قراردادهای تجاری
-مشاغل تجاری
-موت تجاری ( ورشکستگی)
حقوق جزا
حقوق جزای داخلی
-حقوق جزای عمومی
-جرم
-مسئولیت کیفری
-مجازات
حقوق جزای اختصاصی
-جرائم علیه اشخاص
-جرائم علیه اموال
-جرائم علیه امنیت
حقوق جزای خارجی
– حقوق جزای فرا ملی
-حقوق کیفری بین الملل
علوم مُعین
علوم جرم یابی
-پزشکی قانونی
-پلیس علمی
علوم جرم شناسی
-روان شناسی کیفری
-جامعه شناسی کیفری
-زیست شناسی کیفری
کیفرشناسی
– علم اداره زندانها
-روان شناسی قضائی
-روانپزشکی قانونی
حقوق عمومی
حقوق اساسی
-نظامهای حکومتی
-حقوق و آزادیهای فردی
-تفسیر قانون اساسی
حقوق اداری
– اعمال اداری
– قراردادهای اداری
آئین دادرسی
-آئین دادرسی مدنی
– آئین دادرسی کیفری
-آئین دادرسی اداری( در مورد ادارات دولتی)
-آئین دادرسی تجاری( مربوط به دعاوی حقوق تجارت)
حقوق ثبت
حقوق کار
-کارگر
– کارفرما
– مراجع حل اختلاف
حقوق بانکی
حقوق بیمه
حقوق بین الملل
حقوق بین الملل عمومی
-حقوق اساسی بین الملل
– حقوق اداری بین الملل
-آئین دادرسی بین الملل
حقوق بین الملل خصوصی
-حقوق مدنی بین الملل
-تعارض قوانین
– تعارض دادگاهها
– تابعیت
حقوق تجارت بین الملل
حقوق آمیخته ( آمیخته با سایر علوم )
-تاریخ حقوق
-جغرافیای حقوق ( نظامهای حقوقی)
– فلسفه حقوق
-جامعه شناسی حقوق
حقوق اسلامی ( فقه اسلامی)
اصول فقه
-اصول لفظیه
-اصول عملیه
-تعارض ادله
-اجتهاد و تقلید
– منابع فقه
متون فقه
– عبادات
– عقود
-ایقاعات
– جزائیات
قواعد فقه
– قواعد فقه مدنی
– قواعد فقه کیفری
– قواعد فقه قضائی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: جناب آقای دکتر داوود آبادی
امکان ارسال مقاله: بلی