کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی

کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی

تاریخ شروع: دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
تاریخ پایان: دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: آموزش و یادگیری
[دوره آموزشی]
برگزار کننده: انجمن آموزش عالی ایران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۱۰۳۲۲۳۴
نمابر: ۸۱۰۳۲۲۰۰
آدرس سایت: www.ihea.ir
آدرس ایمیل: anjoman1381@yahoo.com
موضوعات:
توضیحات تکمیلی: کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: خیر