پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه HSE و سیستم های امنیتی
۵th Annual Conference & Exhibition Of HSE And Security Systems
تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: سلامت و بهداشت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: شرکت مهندسی ماه دانش عطران
تلفن تماس با دبیرخانه: ۶۶۱۹۱۰۰۰ – ۰۹۳۷۰۷۰۵۶۷۰
نمابر: ۸۹۷۷۹۹۲۶۹
آدرس سایت: www.hseco.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
-راهکارهای ارتقاء بهداشت، ایمنی و محیط زیست در مدیریت شهری
-تحلیل حوادث صنعتی جهت ترویج ایمنی و آموزش HSE
-شاخص های مدیریتی HSE_MS
-روش های نوین در ارزیابی و طبقه بندی مخاطرات
-طراحی ذاتاً ایمن صنایع فرایندی
-کاربرد نرم افزارهای حرفه­ ای در مدیریت و مهندسی HSE
-آنالیز پیامدهای حوادث در واحدهای صنعتی
-بومی سازی و نگهداشت پذیری سامانه های مدیریت HSE
-طراحی و اجرای طرح واکنش اضطراری
-HSE در صنایع ساخت و ساز
-صنعت بیمه و ارتباط آن با شاخص های ریسک و HSE
-تجهیزات و ابزار جدید ایمنی
سیستم های امنیتی
-نظام اداری و ارتقاء ساختار HSE در صنایع عمده کشور
-HSE و مدیریت ریسک و بحران
-مباحث حقوقی HSE
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر صالحی
امکان ارسال مقاله: بلی