سمینار مهارت های فرزند پروری

تاریخ شروع: يكشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵
تاریخ پایان: يكشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵
مکان: سایر – بوکان – سالن سیمرغ
گروه بندی: روانشناسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده:
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۱۴۳۸۲۲۱۳۹ – ۰۹۳۹۲۳۹۲۲۲۷
نمابر:
آدرس سایت: Schoollife.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
روانشناسی فرزند پروری
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای محمد جانبلاغی
امکان ارسال مقاله: خیر