دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت ، نوآوری و کارآفرینی
international conference on managment , innovation and entrepreneurship
تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه شهید بهشتی – ساختمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: ایران مدیر
تلفن تماس با دبیرخانه: ۲۲۴۱۹۴۰۷
نمابر: ۲۲۴۱۹۴۰۸
آدرس سایت: Ieconf.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مدیریت بازرگانی
مدیریت کارآفرینی و نوآوری
مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
مدیریت بازاریابی
مدیریت مالی
مدیریت استراتژیک
مدیریت تحول
مدیریت منابع انسانی
مدیریت ریسک
مدیریت بحران
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت آموزشی
مدیریت بیمه
مدیریت پروژه و مدیریت برنامه
مدیریت کیفیت
مدیریت تکنولوژی
مدیریت ورزشی
مدیریت شهری
مدیریت هتلداری و جهانگردی
مدیریت گمرکی
مدیریت فرهنگی
محورهای پیشنهادی نوآوری و کارآفرینی برای
انتخاب حوزه مقالات:
مفاهیم، تئوری ها و کارکرد کارآفرینی و نوآوری و مدل های نوین کسب و کار
جایگاه و کارکرد کارآفرینی و نوآوری در سازمان های امروزی
جایگاه و کارکرد کارآفرینی و نوآوری در توسعه کسب و کار
مفاهیم، تئوری ها و کارکرد کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
کارآفرینی و توسعه کسب و کار در بستر فناوری اطلاعات
تفکر خلاق و نوآوری های باز
کارآفرینی فردی، سازمانی، اجتماعی
مدیریت و اثربخشی سازمانی بر مبنای کارآفرینی و نوآوری
نقش خلاقیت، کارآفرینی و نوآوری بر بهبود عملکرد
الزامات، چالش­ها و فرصت های استقرار کارآفرینی
اهمیت و الزام توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در سازمان ها
ویژگی های فردی و شخصیتی کارآفرینان
چالش ها، تهدیدها و فرصت های حاکم بر فضای کسب و کار
رویکردهای توسعه نوآورانه فرهنگ کارآفرینی
کار آفرینی و تعالی سازمانی، کیفیت و بهره وری
نقش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در توسعه کارآفرینی و بهبود کسب و کار
سیاستگذاری بازرگانی در سطح ملی و نقش آن در کارآفرینی
راهكارهاي توسعه و فرهنگ کارآفرینی در سازمان ها
نقش نهادهای ملی برمدیریت کسب و کار و کارآفرینی
استارت آپ ها و نقش آنها در ایجاد و بهبود کسب و کار های موفق
عوامل موثر بر ایجاد و توسعه کسب و کارهای آنلاین (بر مبنای وب)عوامل موثر
نقش تکنیک های مدیریت، بازاریابی، منابع انسانی و مدیریت مالی بر عملکرد و بهبود کسب و کار
سایر موضوع ها و عناوین مرتبط با نوآوری، کارآفرینی، خلاقیت، اشتغال و کسب و کار
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر غلامعلی طبرساد
امکان ارسال مقاله: بلی