چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیرسطحی

تاریخ شروع: يكشنبه ۲۶ دي ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۳۰ دي ۱۳۹۵
مکان: بندرعباس –
گروه بندی: سلامت و بهداشت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: نیروی دریایی راهبردی – دانشگاه علوم پزشکی آجا – اداره بهداشت – امداد و درمان نداجا
تلفن تماس با دبیرخانه: ۷۷۲۲۵۹۳۶
نمابر: ۷۷۲۲۵۷۲۸
آدرس سایت: www.icnh.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
• طب پیشگیری دریایی
• بهداشت دریایی
• طب نیروی دریایی
• طب زیر دریایی و هایپر بار
• طب رزم در دریا
• طب سفرهای دریایی
• سلامت شغلی در دریا
• مدیریت پایش ، ارزیابی و درمان بیماری ها در دریا
• بهداشت ، امداد و درمان نبردهای دریایی
• امداد و نجات دریایی
• مدیریت دانش و اطلاعات پزشکی در دریا
• اورژانس های دریایی
• پرستاری و تریاژ در دریا
• فناوری های نوین طب دریا
• مدیریت فناوری اطلاعات در دریا
• مدیریت تجهیزات و اقلام بهداشتی ، امدادی و درمانی
• مدیریت منابع انسانی در دریا و ساحل
• طب ورزش ها و تفریحات دریایی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر سید شهرام میرزمانی – دبیر اجرایی ، حامد قیاسی رئیس دبیرخانه همایش
امکان ارسال مقاله: بلی