دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
۱۲th International Seminar on Polymer Science and Technologhy
تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵
مکان: تهران – سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
گروه بندی: مهندسی شیمی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: انجمن پلیمر ایران، داشنگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
تلفن تماس با دبیرخانه: ۴۴۷۸۷۰۶۰-۸۸۳۰۴۸۷۰-۸۳۸۴۳۲۸۱-۸۳۸۴۳۲۸۳
نمابر: ۴۴۷۸۷۰۶۰
آدرس سایت: www.ispst.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
– Biopolymers and Biocompatible Polymers
– Polymers, Environments and Sustainable Development
– Smart and Functional Polymers
– Nano-structured Polymers and Smart Systems
– Novel Applications in Polymers
– Fibers, Films and Polymeric Membranes
– Physical Chemistry of Polymers
– Polymer Synthesis and Characterization
– Rheology and Polymer Processing
– Polymer Blends and Composites
– Reaction Engineering of Polymer Catalysis
– Modeling and Simulation
– Resins, Adhesives and Coatings
– Polymerization Processes
– Outlook in World Polymer Progress (3D Printing)
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: رئیس سمینار: دکتر حمید میرزاده دبیر علمی: دکتر مهدی نکومنش دبیر اجرایی: دکتر مرتضی احسانی
امکان ارسال مقاله: بلی