کارگاه آموزشی نیازسنجی مهارتی و برنامه ریزی راهبردی در مراکز علمی – کاربردی

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
مکان: سایر – بابلسر – مجتمع توریستی تفریحی میزبان
گروه بندی: آموزش و یادگیری
[دوره آموزشی]
برگزار کننده: انجمن آموزش عالی ایران – مرکز علمی کاربردی میزبان
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۱۰۳۲۲۳۴
نمابر:
آدرس سایت: www.ihea.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: خیر