نهمین جشنواره ملی حرکت | اولین جشنواره بین المللی حرکت
THE 9TH NATIONAL FESTIVAL OF HARKAT
تاریخ شروع: شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: دوشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۵
مکان: کرمان – دانشگاه شهید باهنر کرمان
گروه بندی: آموزش و یادگیری
[نمایشگاه]
برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۳۴۳۳۲۵۷۶۲۵
نمابر:
آدرس سایت: www.harkat9.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
انجمن علمی فعال
۱-آموزش
۲-ترویج
۳-مسابقه علمی
۴-نشریه (هر دانشگاه تا ۳ نشريه)
۵-کتاب
۶-اختراع، ابتکار و نوآوری (هر دانشگاه تا دو اثر می­تواند ارسال کند)
۷-کارآفرینی (هر دانشگاه تا دو اثر می­تواند ارسال کند)
۸-انجمن علمی دانشجویی برگزیده
انجمن علمی خلاق
۱-انجمن علمی و مشارکت دانشجویی
۲-انجمن علمی و آزاداندیشی
۳-انجمن علمی و اخلاق حرفه‌ای و آکادمیک
۴-انجمن علمی و ترویج کارآفرینی
۵-انجمن علمی و اقتصاد مقاومتي
۶-انجمن علمی و مشارکت اساتید
۷-انجمن علمی و مفاخر
۸-انجمن علمی و محیط زیست
۹-انجمن علمی و تعاملات علمي بين المللي
۱۰-بخش آزاد
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر محمدصادق بصیری
امکان ارسال مقاله: خیر