چهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
The 4th Dam and Tunnel Conference & Exhibition
تاریخ شروع: دوشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۵
مکان: تهران – هتل المپیک
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه فرهنگی هنری نشرفن آریا
تلفن تماس با دبیرخانه: ۵ – ۸۸۹۷۹۲۵۱
نمابر:
آدرس سایت: www.datex.refna.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
محورهای بخش سد:
– اثرات زیست محیطی سدها واقدامات کاهشی
– بررسی وضعیت سد سازی در جهان ومقایسه با شرایط ایران
– مدیریت بهره برداری ونگهداری سدها
– رسوب مخازن وتوسعه پایدار ( مدیریت مخزن، حفظ ظرفیت مفید،تاثیر اقلیم،کیفیت آب ووابستگی آب شرب شهرها به آن)
– نقش سدها برای مقابله با تاثیرات تغییر اقلیم واسترتتژی های مناسب
– نقش سدها در پایداری منابع آب حوزه های آب ریز(مدیریت توامان وبهم پیوسته منابع آب سطحی، زیرزمینی وذخیره سدها)
– مهندسی دوباره در پروژهای سدسازی وکاربردهای سدهای بلا استفاده رهاسازی وبرچیدن آنها
-سدهای پسماند
– ایمنی وتحلیل ریسک
– سدهای بتنی، بتن غلتکی وبا مصالح سیمانی
محورهای بخش تونل:
– طراحی شهری وکاربرد فضاهای زیرزمینی، طرح های جامع زیرزمینی کلانشهرها
-مروری بر تجربیات متروی تهران
– اطفای حریق در تونل های ترافیکی
– عملیات بهره برداری،پایش،تعمیر،نگهداری ونوسازی تونل ها
– چالش های تونل های بلندانتقال آب
– نوسازی واستفاده مجدد از دستگاههای TBM
بهینه سازی هزینه وتامین مالی ساختارهای زیرزمینی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر نورزاد
امکان ارسال مقاله: بلی