همایش ملی آموزش عالی و توسعه گردشگری پایدار

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵
مکان: بابل – مجتمع میزبان
گروه بندی: آموزش و یادگیری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: انجمن آموزش عالی ایران – دانشگاه مازندران – مرکز علمی کاربردی میزبان
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۱۰۳۲۲۳۴ *** ۳۵۲۸۴۳۳ – ۰۱۱
نمابر: ۸۱۰۳۲۲۰۰
آدرس سایت: Ihea-mizban.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
آموزش عالی و توسعه منابع انسانی گردشگری
آموزش عالی و توسعه زیر ساخت های بخش گردشگری
آموزش عالی و چشم انداز اقتصادی توسعه گردشگری
آموزش عالی و بازارهای داخلی و بین المللی گردشگری
آموزش عالی و مشارکت جوامع محلی در توسعه گردشگری
آموزش عالی و توسعه پژوهش های گردشگری
آموزش عالی و مدیریت گردشگری پایدار
آموزش عالی و سیاستگذاری و برنامه ریزی گردشگری
آموزش عالی و آسیب شناسی برنامه های توسعه گردشگری
آموزش عالی و فرایند جهانی شدن و توسعه گردشگری
آموزش عالی، ارتباطات و گردشگری پایدار
آموزش عالی، فنآوری اطلاعات و گردشگری پایدار
آموزش عالی، اخلاق و گردشگری پایدار
آموزش عالی، حفظ محیط زیست و گردشگری پایدار
جایگاه آموزش عالی در تقویت نهادهای گردشگری خصوصی
جایگاه آموزش عالی و نقش دولت در توسعه گردشگری
آمایش سرزمینی رشته های دانشگاهی و توسعه گردشگری
آموزش عالی و جنسیت در توسعه گردشگری

توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر صادق صالحی
امکان ارسال مقاله: بلی