هشتمین همایش و نمایشگاه قیرو آسفالت ایران
The 8 Bitumen Asphalt Conference & Exhibition
تاریخ شروع: سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵
مکان: تهران – مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازیم
تلفن تماس با دبیرخانه: ۵ – ۸۸۹۷۹۲۵۱
نمابر: ۸۸۹۷۱۸۸۷
آدرس سایت: www.iranasphalt8.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
قیر و اصلاح کننده ها
مصالح سنگی
-تکنولوژی اسفالت
-مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی
-بازیافت و تثبیت بستر با استفاده از مواد سیمانی وسایر افزودنیها
-رویه های مرکب
-تحلیل و طراحی روسازی
-نظام فنی و اجرایی
-ایمنی در ساخت بهره برداری و نگهداری روسازی راهها
-توسعه پایدار
-سرمایه گذاری و تامین منابع مالی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر منصوریان
امکان ارسال مقاله: بلی