کنگره بین المللی فناوری های کارآمد و سازگار در راستای پایداری کشاورزی ، و ژئو پارک

تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
مکان: بندرعباس – قشم
گروه بندی: کشاورزی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: ژئو پارک
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۱۷۲۰۷۶۶۲۹
نمابر:
آدرس سایت: www.icaeg.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
کارگروه علوم کشاورزی:
محور های کارگروه علوم کشاورزی:
کشاورزی همگام با محیط زیست
مدیریت جهادی در بخش کشاورزی
زراعت، اصلاح نباتات و به نژادی
صنایع غذایی
باغبانی
علوم دامی و دامپزشکی
آب، خاک، اقلیم
محیط زیست، منابع طبیعی و شیلات
گیاهان دارویی
بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
کشت و صنعت
گیاه پزشکی
اقتصاد کشاورزی
رسانه و آموزش در ترویج
استانداردها و قوانین
کارگروه ژئو پارک:
محور های کارگروه ژئوپارک:
نقش شرکت های تعاونی روستایی در رونق اقتصاد محلی ژئوپارک ها
آموزش مفاهیم علوم زمین و ژئوپارک در مدارس
ژئوتوریسم و اکوتوریسم در قلمرو ژئوپارک قشم
ژئوپارک قشم و توسعه پایدار
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر مهدی صادقی شعاع
امکان ارسال مقاله: بلی