همایش ملی جمعیت و خانواده
national conference on population and family
تاریخ شروع: شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
مکان: اصفهان – دانشگاه اصفهان
گروه بندی: علوم اجتماعی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان و مرکز پژوهشی خانواده در جامعه اسلامی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۹۰۵۲۰۱۴۵۶
نمابر:
آدرس سایت: Conf.ui.ac.ir/pf
آدرس ایمیل:
موضوعات:
دین، خانواده و جمعیت
معنویت، شادی، خانواده و جمعیت
فرهنگ، خانواده و جمعیت
رسانه، خانواده و جمعیت
ساختار جمعیت و خانواده
اقتصاد، خانواده و جمعیت
سیاست های جمعیتی
ازدواج، خانواده و جمعیت
سلامت، خانواده و جمعیت
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر وحید قاسمی
امکان ارسال مقاله: بلی