کنگره بین المللی زبان و ادبیات

کنگره بین المللی زبان و ادبیات
International Congress on Language & Literature
تاریخ شروع: پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵
مکان: مشهد –
گروه بندی: زبان شناسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه تربت حیدریه
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۵۱۵۲۲۳۸۸۱۰
نمابر: ۰۵۱۵۲۲۳۸۸۱۳
آدرس سایت: Lpm2016.ir
آدرس ایمیل: info@lpm2016.ir
موضوعات:
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات عرب
زبان و ادبیات انگلیسی
دستور زبان و زبان شناسی
ادبیات معاصر، پایداری و داستانی
ادبیات تطبیقی
ترجمه
آموزش
و …..
توضیحات تکمیلی: کنگره بین المللی زبان و ادبیاتکنگره بین المللی زبان و ادبیات
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر علیرضا حسینی
امکان ارسال مقاله: بلی