کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
change management conference
تاریخ شروع: يكشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۵
تاریخ پایان: يكشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
گروه بندی: مدیریت و اقتصاد
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: انجمن تجارت الکترونیکی ایران – دانشگاه اصفهان – مرکز توسعه اطلاعات کاربردی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۴ – ۸۸۸۴۴۹۷۳
نمابر: ۸۸۸۳۲۶۸۱
آدرس سایت: www.cmreconf.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
تمامی زیر محورهای مدیریت
تمامی زیر محورهای اقتصاد
نمامی زیر محورهای مهندسی صنایع
تمامی زیر محورهای حسابداری
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر آرش شاهیند
امکان ارسال مقاله: بلی