کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
۱st international conference on new reaserch in Management,Accounting and Economics
تاریخ شروع: جمعه ۰۹ مهر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۰۹ مهر ۱۳۹۵
مکان: تهران –
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: کنفدراسیون بین المللی مخترعین جهان IFIA
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۴۳۸۰۸۸
نمابر: ۸۸۴۳۸۰۸۸
آدرس سایت: Amconf.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مدیریت دولتی و سازمان های عمومی
مدیریت صنعتی و سیستم
مدیریت مالی و حسابداری
مدیریت بازرگانی و بازاریابی
مدیریت جهانگردی
اقتصاد
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: پرفسور سعید خزایی
امکان ارسال مقاله: بلی