اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت

اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
The First International Conference on New Researches in Management Studies
تاریخ شروع: يكشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: يكشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵
مکان: شیراز –
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: (دانشگاه بین المللی امام رضا (ع
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۷۱۳۸۴۲۲۸۸۶
نمابر: ۰۷۱۳۸۴۲۲۸۸۶
آدرس سایت: Mconf.kharazmii.com
آدرس ایمیل: conf.kharazmii@gmail.com
موضوعات:
کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
رهبری و رفتار سازمانی
تولید، فرآیند و عملیات
مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات
– مدیریت استراتژیک و رقابت
– مدیریت منابع انسانی
مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
مدیریت بازاريابي و ارتباط با مشتريان
اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی
کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار
توضیحات تکمیلی: اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای جعفری
امکان ارسال مقاله: بلی