اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی

تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۵
مکان: شهرکرد –
گروه بندی: منابع طبیعی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه شهرکرد – دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۱۳۹۷۱۰۵۲۹
نمابر:
آدرس سایت: Conf.isc.gov.ir/zagros95
آدرس ایمیل:
موضوعات:
– جنگلداری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
– مرتعداری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
– آبخیزداری و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
– شیلات و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
– محیط زیست و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
محورهای ویژه:
– تغییر اقلیم و چالش های تأمین منابع آبی در زاگرس مرکزی
– زوال بوم سازگان های زاگرس مرکزی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای دکتر روح الله رحیمی
امکان ارسال مقاله: بلی