کنفرانس بین المللی شمس الحق تبریزی
international conference on shams-e-tabrizi
تاریخ شروع: دوشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: سه شنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۵
مکان: سایر – خوی
گروه بندی: فرهنگ و تاریخ
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: تولیت آرامگاه شمس تبریزی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۴۴۳۶۲۴۰۰۹۰
نمابر: ۰۴۴۳۶۲۶۱۴۰۰
آدرس سایت: www.conf-shams.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
ـ بررسی تطبیقی اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و آناطولی در قرن هفتم (با تاکید بر چگونگی شکل گیری اندیشه‌‎های دینی و عرفانی)
ـ بررسی تطبیقی اوضاع فرهنگی و عرفانی ایران و آناطولی در قرن هفتم (با تاکید بر روزگار شمس)
ـ جایگاه فرهنگی، دینی و عرفانی خوی مقارن حیات شمس تبریزی
ـ شمس تبریزی و مولوی، چگونگی تلاقی عرفان آذربایجان و خراسان
ـ رفتار شناسی شمس تبریزی
ـ بررسی مبانی اندیشه‌های عرفانی شمس تبریزی
ـ شمس تبریزی و دیدگاه‌های اصلاح گرایانه در عرصه تفکرات دینی، فرهنگی و اجتماعی
ـ شمس تبریزی و نیازهای انسان امروز
ـ بررسی تطبیقی اندیبشه‌های عرفانی شمس و مولوی، تضادها و تشابهات
ـ تجلی اندیشه های شمس تبریزی در مثنوی و معنوی و دیگر آثار مولوی
ـ آراء و نظرات علمای دین در خصوص واژگان عرفان و تصوف
ـ کارنامه شمس پژوهی در ایران و جهان
ـ نقد و ارزیابی تحقیقات حوزه شمس پژوهی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر محبوب مهدویان
امکان ارسال مقاله: بلی