همایش صنعت سیمان و افق پیش رو
The confernce of cement industry and oncoming horizon
تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵
مکان: تهران – مرکز همایشهای رازی
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه حکیم سبزواری
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۵۳۴۰۰۳
نمابر: ۸۸۵۳۴۰۰۳
آدرس سایت: cnf.hsu.ac.ir/cement/fa
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
• انرژی و محیط زیست در صنعت سیمان
• اقتصاد محیط زیست و انرژی و توسعه پایدار در صنعت سیمان
• ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در صنعت سیمان
• بهینه سازی و ارتقاء فناوری های تولید در صنعت سیمان
• بهینه سازی مصرف انرزی و سوخت های جایگزین در صنعت سیمان
• مدیریت اقتصادی و مهندسی فروش و حمل و نقل در صنعت سیمان
• کاربردها و عملکردهای نوین در صنعت سیمان
• استراتژی و راهبردهای تعمیر و نگهداری دستگاه ها و تجهیزات در صنعت سیمان
• کنترل کیفیت و استانداردها در صنعت سیمان
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای کامران علوی
امکان ارسال مقاله: بلی