پنجمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵
مکان: اصفهان – دانشگاه آزاد اسلامی – سالن بین المللی امیر کبیر
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: گروه برق دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان
تلفن تماس با دبیرخانه: ۹ – ۳۵۳۵۴۰۰۱
نمابر: ۳۵۳۵۴۰۶۰
آدرس سایت: Ncniee.khuisf.ac.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
الکترونیک
قدرت
مخابرات
کنترل
مهندسی پزشکی
کامپیوتر
الکترواپتیک
فوتونیک
لیزر
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای مهدوی مزده
امکان ارسال مقاله: بلی