کنفرانس بین المللی ریاضیات و تصمیم گیری
تاریخ شروع: دوشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۵
مکان: سایر – چین – دانشگاه گوانگجوی
گروه بندی: علوم پایه
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز بین المللی بهینه سازی و تصمیم گیری با همکاری انجمن ایرانی تحقیق در عملیات و دانشگاه گوانگجوی چین
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۱۱۹۱۱۳۱۸۱ – +۸۶-۱۵۹۱۸۸۹۶۲۵۴
نمابر: ۰۱۱۳۵۳۰۲۴۷۲
آدرس سایت: www.icodm2020.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
Topics to be covered include, but are not limited to:
Decision Sciences and its Applications
Fuzzy Sets and Systems, Grey Systems Theory
Random and Robust Models, Financial Mathematics
Soft Computing, Data Mining, Optimization, Artificial Intelligence
Tourism Management and Economic
Mathematical Modelling and its Applications
Mathematics, Statistics and Computer Sciences, Information
Logistic, Transportations, Supply Chain, Marketing, …
Operations Research, Industrial Engineering and Management Sciences
Decision Science in Economic, Scheduling, Health Care, …
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر سید هادی ناصری
امکان ارسال مقاله: بلی