اولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک، برق ورایانه
تاریخ شروع: سه شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۵
تاریخ پایان: سه شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۵
مکان: همدان – مرکز همایش های بین المللی بنیاد همایش
گروه بندی: فناوری اطلاعات،ارتباطات و مخابرات
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه کاوشگران علم دانش بوعلی سینا،مرکز پژوهشی بنیاد همایش،ISE
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۲
نمابر: ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۲
آدرس سایت: ۴٫Iseconf.ir/fa/
آدرس ایمیل:
موضوعات:
مهندسی کامپیوتر
معماری کامپیوتر
فناوری اطلاعات و ارتباطات
الکترونیک
قدرت
کنترل
مخابرات
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر آستانی
امکان ارسال مقاله: بلی