همایش بایدها و نبایدهای آزمون آیلتس
تاریخ شروع: پنج شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۵
مکان: مشهد – جهاد دانشگاهی
گروه بندی: زبان شناسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: جهاد دانشگاهی خراسان رضوی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۵۱۳۸۴۳۰۰۲۴
نمابر: ۰۵۱۳۸۴۳۰۰۲۴
آدرس سایت: edu.jdm.ac.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
بایدها و نبایدهای آزمون آیلتس
ویژه داوطلبان و مدرسین
کارگاه آموزشی ویژه مدرسین آیلتس
با اعطای گواهینامه آموزشی از سوی جهاد دانشگاهی کشور
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: خانم باقرزاده
امکان ارسال مقاله: خیر