دومین همایش نانو پزشکی ایران
تاریخ شروع: سه شنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۵
مکان: زنجان – مرکز همایش های بین المللی روزبه
گروه بندی: فناوری نانــــــو
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشکده داروسازی زنجان
تلفن تماس با دبیرخانه: ۳۳۴۷۳۶۳۵ – ۰۲۴
نمابر: ۳۳۴۶۹۸۹۱ – ۰۲۴
آدرس سایت: www.inmc2016.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
Pharmaceutical Nanotechnology
Novel Drug Delivery Systems
Nanobiomaterials
Nanodiagnostics
Theranostics
Tissue Engineering
Nanopharmacology
Nanotoxicology
Nanosensors
Nanodevices
Nanostructures
Nanomed Engineering
The Commercialization of Nano Products
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: رئیس همایش : دکتر علیرضا بیگلری
امکان ارسال مقاله: بلی