کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا
تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
مکان: شیراز –
گروه بندی: مهندسی مکانیک
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۹۱۰۷۵۰۵۴۳۴ – ۳۲۳۳۵۱۷۰ – ۰۷۱
نمابر: ۳۲۳۳۵۱۷۰ – ۰۷۱
آدرس سایت: Scihub.ir/index.php/AMMAE/AMMAE2016
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مهندسی مواد
-متالورژی استخراجی
-مهندسی معدن
-مشخصه یابی مواد
-ساخت و تولید، مباحث صنعتی، فنون اندازه گیری و استانداردها
-علم و مهندسی سطح
-علم و مهندسی مواد محاسباتی (مدلسازی و شبیه سازی)
-طراحی و تولید مواد پیشرفته
-مدیریت و راهبری در مهندسی مواد
-آموزش و انتقال فناوری در مهندسی و علم مواد
-علم و فناوری نانو
مهندسی مکانیک
-مکانیک جامدات
-دینامیک و ارتعاشات و آکوستیک
-کنترل و رباتیک
-مکانیک سیالات
-ترمودینامیک
-انتقال حرارت
-انرژی و محیط زیست
-بیو مکانیک
-طراحی و بهینه سازی
-ساخت و تولید
-حمل و نقل و خودرو
-آموزش مهندسی مکانیک
-کاربردهای صنعتی
مهندسی هوافضا
محورهای اصلی:
-پیشرانش هوافضایی
-هوانوردی
-سازه های فضایی
-فناوری ماهواره و علوم سنجش از دور
-طراحی سامانه های هوافضایی
-آیرودینامیک و دینامیک گاز ها
-علوم و فناوری فضایی
-هدایت و ناوبری
-مکانیک پرواز، پایداری و کنترل
-صنایع هوافضا
-علوم وابسته به هوافضا شامل حقوق هوافضا، زیست فضایی، مدیریت هوافضا
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی