سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
تاریخ شروع: جمعه ۲۶ شهريور ۱۳۹۵
تاریخ پایان: جمعه ۲۶ شهريور ۱۳۹۵
مکان: تهران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گروه بندی: مهندسی عمران
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و فدراسیون بین المللی مخترعان جهان و دانشگاه جامع علمی کاربردی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۴۳۸۰۸۸
نمابر:
آدرس سایت: www.upue3.ir
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
مهندسی عمران، کلیه گرایش ها
مهندسی معماری، کلیه گرایش ها
محیط زیست شهری، کلیه گرایش ها
مهندسی شهرسازی، کلیه گرایش ها
مدیریت شهری و گردشگری، کلیه گرایش ها
Civil Engineering,All Trends
Urban Environment, All Trends
Urban Managment and Tourism
Architectural Engineering,All Trends
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: پروفسور ایرج اعتصام، پدر معماری نو ایران
امکان ارسال مقاله: بلی