چهارمین کنفرانس پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۵
مکان: تهران – سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۲۲۶۱۴۶۱۶ – ۸۸۴۱۸۸۸۲ – ۸۸۴۳۵۹۴۹
نمابر:
آدرس سایت: Amsconf.ir/fa
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
MBA
مدیریت صنعتی
مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
مدیریت صنعتی گرایش مالی
مدیریت بازرگانی و مالی
مدیریت بازرگانی گرایش بیمه
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
مدیریت بازرگانی گرایش تحول
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
مدیریت بازرگانی گرایش مالی
مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد
مدیریت جهانگردی
مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی
مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی
مدیریت دولتی
مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی
مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعات
مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها
مدیریت اجرایی و شهری
مدیریت شهری در مقطع کارشناسی ارشد
مدیریت اجرایی گرایش مدیریت بازاریابی و صادرات
مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک
مدیریت اجرایی گرایش مدیریت تولید و عملیات پیشرفته
مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات
مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری
مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی
مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی
مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش نظام کیفیت فراگیر
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: دکتر اکبر عالم تبریز
امکان ارسال مقاله: بلی