سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
تاریخ شروع: يكشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: دوشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۵
مکان: سایر – ایتالیا – رم
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۹۷۸۴۳۰
نمابر: ۸۹۷۸۱۳۲۹
آدرس سایت: www.3icm21.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
-مدیریت دانش
-مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی
-خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی
-مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات
-توسعه اقتصادی، تولید و مدیریت مالی
-مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات ، نوین
-مدریرت استراتژیک – پروژه ها
-مدریرت منابع انسانی و رفتارسازمانی
-مدیریت تکنولوژی ، تحقیق و توسعه
-مدیریت بازار
-مدیریت آینده پژوهی
-اقتصاد مهندسی و مهندسی مالی
-تحلیل سیستم های اقتصادی – اجتماعی
-طراحی سیستم های تولیدی و خدماتی
-مدیریت اتلاف و بهره وری و ناب سازی فرآیندها
-مدیریت و مهندسی انرژی – محیط زیست
-مدیریت و مهندسی صنایع
-مدیریت و مهندسی کیفیت
-مهندسی سلامت
-مدیریت و مهندسی نگهداری و تعمیرات
-مهندسی ساخت و تولید
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی