اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی، علوم و فناوری
تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۵
تاریخ پایان: شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
مکان: سایر – شهر پردیس بین المللی دانشگاه تکنیک استانبول
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: وسط مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۴۱۳۳۳۴۶۰۵۰
نمابر:
آدرس سایت: www.icarest.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
-هنر، معماری و شهرسازی
-مهندسی عمران، سازه و فناوری های ساخت
-مهندسی مکانیک، تاسیسات و طراحی صنعتی
-مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
-علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و توسعه پایدار
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بلی