سومین دوره کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
تاریخ شروع: يكشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۵
تاریخ پایان: يكشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۵
مکان: شیراز –
گروه بندی: علوم پایه
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۷۱۳۸۴۲۲۸۸۶
نمابر: ۰۷۱۳۸۴۲۲۸۸۶
آدرس سایت: www.gsconf.kharazmii.com
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
آب و هواشناسي (اقليم شناسي)
کاربرد فناوری‌های ژئوانفورماتیک در توسعه پایدار
جغرافيا و برنامه ريزي شهري
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
آمايش سرزمين
مخاطرات محيطي
جغرافياي سياسي
ژئـــومـــورفـــولوژي
طبيعت گـــردي (اكوتوريسم)
جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري
جغرافياي پزشكي
جغرافيا و دفاع مقـــــدس
هيدروژئـــوموفـــولوژي در برنامه ريــــزي محيطي
توسعه پایدار شهری با نگاهی به آینده
جغـــــــــرافـــیا: دفــــاع و امنــــیت
سنجــــش از دور و سيستــــم اطلاعــــات جغــــرافيــــــايي
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای جعفری
امکان ارسال مقاله: بلی