دومین کنفرانس مجازی مدیریت تغییر و نوآوری
تاریخ شروع: پنج شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۵
مکان: تهران – بصورت الکترونیکی برگزار می شود
گروه بندی: مدیریت
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: آکادمی استراتژی
تلفن تماس با دبیرخانه: ۸۸۲۲۰۵۳۷ – ۸۸۲۲۹۹۰۱ – ۸۸۲۲۰۷۱۹
نمابر: ۸۹۷۷۳۰۰۲
آدرس سایت: Strategyacademy.ir/changemanagement
آدرس ایمیل: [email protected]
موضوعات:
توضیحات تکمیلی:
نام مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: خیر