اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعیاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی
تاریخ شروع: پنج شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۵
تاریخ پایان: پنج شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۵
مکان: همدان –
گروه بندی: روانشناسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: مرکز پژوهشی بنیاد همایش، موسسه کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا، مرکز توسعه همایش های نوین پارس ایران، Information Scientific Environment
تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۲ – ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۳
نمابر: ۰۸۱۳۸۲۵۳۵۱۲
آدرس سایت: www.2.iseconf.ir/fa
آدرس ایمیل: conf.arzyaban@gmail.com
موضوعات:
محورهای اصلی بخش روان شناسی:
روانشناسی
روانشناسی بالینی
روانشناسی عمومی
روانشناسی تربیتی
روانشناسی شخصیت
خانواده درمانی
روانشناسی صنعتی و سازمانی
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
محورهای اصلی بخش علوم اجتماعی وعلوم تربیتی:
علوم تربیتی و اجتماعی
تعلیم و تربیت اسلامی
برنامه ریزی آموزشی
آموزش و پرورش ابتدایی
آموزش و پرورش پیش دبستانی
آموزش و پرورش دبستانی
آموزش و پرورش تطبیقی
آموزش و بهسای منابع انسانی
آموزش بزرگسالان
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
محورهای اصلی بخش مدیریت:
مدیریت استراتژیک
مدیریت عمومی و توسعه اقتصادی
مدیریت کیفیت
بهره وری و تعالی سازمانی
ارتباطات سازمانی
رهبری و رفتار سازمانی
مدیریت تولید، فرایند و عملیات
مدیریت زنجیره تامین
مدیریت اسلامی
مدیریت تکنولوژی
مدیریت دانش
مدیریت رسانه
مدیریت شهری
مدیریت پروژه
مدیریت اجرایی
مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
مدیریت منابع انسانی
مدیریت آموزشی
مدیریت و طراحی سیستم
بازاریابی بین المللی
مدیریت بازرگانی
رفتار سازمانی
مباحث نوین در علم مدیریت
مدیریت و فرهنگ

توضیحات تکمیلی: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعیاولین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی
نام مسئول یا دبیر همایش: آقای دکتر آستانی
امکان ارسال مقاله: بلی